Ga naar main content

Wat zijn de voordelen van een account?

Door je te registreren maak je je shopervaring bij Mamzel een heel stuk persoonlijker. In je account op de webshop kan je steeds je bestelgeschiedenis terugvinden, een verlanglijstje samenstellen en hoef je niet bij elke bestelling al je gegevens opnieuw in te vullen. Als je een zakelijk account hebt, vind je hier ook al je facturen terug.

Via je account kan je je gegevens steeds aanpassen. Als je je afvraagt wat we doen met jouw gegevens, wees gerust. We doen er geen gekke dingen mee. Daarover lees je meer in ons privacy beleid. Omdat je je bij ons registreert, gaan we er van uit dat je geïnteresseerd bent in wat er te beleven valt bij Mamzel. Daarom zullen we je regelmatig een nieuwbrief sturen. Als je dat niet wil, kan je in de footer van de nieuwsbrief heel makkelijk uitschrijven.

}}