Ga naar main content

Ik wil geen mails meer ontvangen van Mamzel.

Als je jouw account hebt geregistreerd op onze webshop, dan gaan we ervan uit dat jij interesse hebt in al dat mamzellige nieuws. Ook als je eerder inschreef voor de nieuwsbrief, ontvang je dus mamzellig nieuws. Als je daar geen zin meer in hebt, dan kan je je uitschrijven door in de footer van een van onze mails te klikken op 'uitschrijven'.

Uiteraard ben je altijd welkom op je opnieuw op onze nieuwsbrief in te schrijven. Dat kan je doen op elke webshop pagina.

Wanneer je een bestelling plaatst, zal je nog steeds je orderbevestiging, factuur en verzendbevestiging ontvangen via mail.

}}